Scan the QR code using the  NZ COVID Tracer app when you enter campus.

 

268

Māori Medium Primary Teaching

268.107 Te Aho Matua Taiao o ngā Kura Kaupapa Māori I15 credits
He tīmatanga ki te titiro ki te tū ngaiotanga o te kaiako, ki ngä akoranga taiao Māori, whakahaere ā-akomanga, te ako takitahi, ā-rōpū, ā-akomanga, ā-marautanga hoki e hāngai pū ana ki Te Aho Matua. An introduction to the professional role of the teacher with reference to Te Aho Matua and to Māori medium professional practices, classroom organisation, learning of individuals and groups, learning environments and key curriculum areas.
268.110 Te Hā15 credits
He titiro ki te āhua o te tū i runga i te marae, me te ako i ngä tikanga me ōna reo. An introduction to the knowledge, language and customary practices pertaining to the elements of marae as a context for education.
268.120 Tikanga Pāngarau I15 credits
Ka tïmata te ako i ngā whakamārama me ngā tukanga o te akoako pāngarau ki tā te Māori titiro, ki tā te Pākehā titiro, me tōna whakamahinga ki te reo Māori. An introduction to the processes of numeracy learning in te ao Māori and western contexts and its application to numeracy learning in te reo Māori.
268.121 Te Kupu Tā I - Pānui Tuhituhi i Te Kura Kaupapa15 credits
He tīmatanga kia märama ki ngä tukanga o te ako i te pänui ki tä te Mäori, ki tä tauiwi, me töna whakamahinga ki Te Reo Mäori. An introduction to the processes of literacy learning in Te Ao Mäori and western contexts and their application to literacy learning in Te Reo Mäori.
268.130 Te Irarua15 credits
He whakamätau i te orokohanga mai o te tipuranga mai o te tangata ki töna ake ao ki tä te whänau, hapü, iwi titiro, ä, he aronga ä-wairua, ä-hinengaro, ä-tinana. An introduction to the self in relation to cosmological narratives, the life-span of human development and learning from Mäori whänau, hapü, and iwi perspectives.
268.131 Te Aho Matua Marautanga I30 credits
He tïmatanga tënei ki te wherawhera i ngä ariä me ngä ähuatanga ako, me te whakaako ki ngä akoranga ä tini e hangai pü ki ngä marautanga e whakaakohia ana i roto i ngä kura tuatahi tae atu hoki ki ngä kura taiao Mäori. Mä te ako i ngä ähuatanga e pä ana ki ngä Pou Toi e whai kiko e whai tikanga, e whakatinana ai ënei ähuatanga katoa. An introduction to the theory and practice of learning and teaching through a multidisciplinary approach to subject knowledge relevant to primary schools and Mäori Medium sites. Subject knowledge is explored through the practical application of Mäori performing and visual arts.
268.207 Te Taiao mō Te Aho Matua o ngā Kura Kaupapa Māori II30 credits
Ka ako te tauira ki te whakariterite i te taiao ako mā te whakamahi i ngā akoaranga katoa o te tau tuatahi. Me whakawhanake te ākonga i ngā pukenga whakahaere, i ngā rautaki whakaako, i ngā mahinga aromatawai ki tā Te Aho Matua tauira. Students will learn to prepare the learning environment by drawing on their learnings from the first year. Using Te Aho Matua as a framework, students develop management and pedagogical strategies and assessment practices.
268.211 Te Tiringa15 credits
He whakawhänui i te mätauranga i te reo me ngä tikanga o te marae hei ako, hei whakaako i ënei mätauranga. He äta titiro kia märama te ahurei o te tamaiti me töna whänau i ngä taiao ako. Further development of the knowledge, language and customary practices pertaining to the marae as a particular context for educational exchange and knowledge transfer. There is an emphasis on the uniqueness of the individual child and their whänau within diverse learning settings.
268.217 Te Kawa o Te Kura II30 credits
Me whakawhanake te äkonga i ngä pukenga whakahaere, ngä rautaki whakaako, ngä mahinga aromatawai ki tä Te Aho Matua tauira. Using Te Aho Matua as a framework, students develop management and pedagogical strategies and assessment practices.
268.220 Tikanga Pāngarau II15 credits
Ka whakawhanakehia ētahi mātauranga pāngarau Motuhake me ngā ariā pāngarau hei kawe i te pāngarau i roto i te ako reo Māori. Development of specific mathematical concepts and pedagogical knowledge for teaching of mathematics in the Māori medium.
268.221 Te More15 credits
He whakawhanake i ōna māramatanga ki ngā kawenga mō te reorua, te reo-ā-tini ki tā te ao Māori rangahau mō te whakaako i te reo ā-pānui i roto i te Reo Rangatira. Development of an understanding of the processes for bi-lingual, multi-lingual literacy learning in Te Ao Māori and its research based application to literacy teaching in Te Reo Māori.
268.222 Te Kupu Tā II - Te Pānui Tuhituhi i Te Kura Kaupapa Māori15 credits
He whakawhanake i ōna māramatanga ki ngā kawenga mō te reorua, te reo-ā-tini ki tā te ao Māori rangahau mō te whakaako i te kupu tā, arā ko te reo ā-pānui, ā-tuhituhi i roto i te Reo Rangatira. Kia hāngai ki te taiao o Te Aho Matua. Development of an understanding of the processes for bi-lingual, multi-lingual literacy learning in Te Ao Māori and its research-based application to literacy teaching in Te Reo Māori.
268.230 Te Irarua II15 credits
Kia whänui atu töna möhio ki töna tipuranga, ki tö ëtahi atu, me te aro haehae i ngä hononga ki tä te Mäori titiro. The study of the self and others, with a focus on an analysis of human relationships, interactions, knowledge development and learning within evolving Mäori historical and social, cultural and spiritual contexts.
268.231 Te Aro ā-Wai15 credits
He toro i ngä kaupapa tütioka, mätauranga ä-marau, ngä whakaakoranga e pä ana ki tä te taiao Mäori o Aotearoa. Ka aro nui ki ngä tikanga tawhito me ngä tïkanga hou e hängai pü ana ki ngä hangarau me öna whakamahinga, ki tä te tirohanga Mäori. Interdisciplinary subject and curriculum knowledge and the relevant pedagogy as applied to Mäori medium education in Aotearoa New Zealand are explored. An emphasis on customary and contemporary Mäori practices and their associated technologies.
268.240 Te Ira Tangata o Te Aho Matua Ko Te Tupu o Te Tangata15 credits
Ka hohonu ake te ruku ki ngā māramatanga o Te Aho Matua ake me te tupu o te tangata i te ao nei. Kia whānui atu tōna mōhio ki tōna tipuranga, ki tō ētahi atu, me te aro haehae i ngā hononga ki tā te Māori titiro. A deeper exploration of Te Aho Matua itself and human development. The study of the self and others, with a focus on an analysis of human relationships, interactions, knowledge development and learning within evolving Māori historical and social, cultural and spiritual contexts.
268.241 Te Marautanga o Te Aho Matua o ngā Kura Kaupapa Māori II: ko te tuitui i ngā kaupapa hei marautanga15 credits
Whai muri mai i Te Aro ā-Kapa i te tau tuatahi ka huri ke He tūhonohono tonu i ngā marau kei raro i te kaupapa matua e ai ki ngā Kura Kaupapa Māori. Ka aro nui ki ngā tikanga tawhito me ngā tīkanga hou e hāngai pū ana ki ngā hangarau me ōna whakamahinga, ki tā te tirohanga Māori. Ko te wai, ko te waka ama te tauira. After the introduction to the integrated curriculum approach, students will continue to develop their ability to integrate subjects under a principal theme in ways Kura Kaupapa Māori do. An emphasis on customary and contemporary Māori practices and their associated technologies. Water and waka ama provide the example.
268.307 Te Taiao mō Te Aho Matua - te whakarite i te taiao ki te poipoi i te ako i roto i ngā Kura Kaupapa Māori III30 credits
Ka tūhonotia te kawa, ngā ritenga, ngā whakahaere, ngā whakamaheretanga kia tupu te taiao e tika ana mō Te Aho Matua, hei painga mō ngā tamariki. He āta arohaehae, he toro i ngā mahinga rangahau, i ngā whakaakoranga huritao, i ngā mahinga whakahaere mō tētahi wā roa ki tā Ta Aho Matua. The combination of the protocol, the preparations, administration and planning appropriate for the Te Aho Matua environment maximising benefits for the children. An in-depth analysis and engagement in research-informed, reflective teaching and management practices for a sustained period using a Te Aho Matua framework.
268.310 Te Puanga15 credits
He äta mätakitaki, he tauriterite i ngä kawa me ngä tikanga o tauiwi, ki ërä o ngä iwi taketake hei aromatawai i ngä pätanga o tä tauiwi aro ki te mätauranga me ngä pünaha mätauranga. An examination and comparison of western perspectives of knowledge with Mäori and indigenous world views in order to assess the implications of contemporary western perspectives on education and educational systems.
268.317 Te Kawa o Te Kura III30 credits
He äta arohaehae, he toro i ngä mahinga-rangahau, i ngä whakaakoranga-huritao, i ngä mahinga whakahaere o ngä kura iwi-maha, o ngä kura Mäori mö tëtahi roa ki tä Te Aho Matua tauira. An in-depth analysis and engagement in research-informed, reflective teaching and management practices, in multicultural and Mäori medium classrooms for a sustained period using a Te Aho Matua framework.
268.320 Tikanga Pāngarau III15 credits
Ka äta rangahau i te mätauranga pängarau me ngä ariä pängarau me te äta aro ki te tika o te whakaako i te pängarau i ngä ako Mäori. Advanced study of mathematical concepts and pedagogical content knowledge for primary teachers with a focus on effective pedagogical practices in Mäori medium settings.
268.321 Te Weu15 credits
He äta rangahau i ngä whakaakoranga, i ngä aromatawai, i ngä whakahaere rerekë noa e hängai ana ki te pai o te ako i te reo pänui ki ngä äkonga rerenga kë i tëtahi taiao Mäori. An in-depth study of differentiated instruction, assessment and management as it applies to effective practice of teaching literacy skills for diverse learners, within a Mäori context.
268.322 Te Kupu Tā - Te Pānui Tuhituhi i Te Kura Kaupapa Māori III15 credits
He āta rangahau i ngā whakaakoranga, i ngā aromatawai, i ngā whakahaere rerekē noa e hāngai ana ki te pai o te ako i te reo pānui, reo tuhituhi ki ngā ākonga rerenga kē i tētahi taiao Māori. An in-depth study of differentiated instruction, assessment and management as it applies to effective practice of teaching literacy skills for diverse learners, within a Māori context.
268.330 Te Irarua III15 credits
Kia whänui atu töna möhio ki töna tipuranga, ki tä ngä akomanga reorua, reo rümaki, me te aro haehae i ngä hononga o tä te kaupapa Mäori titiro ki te whänau, ki te hapü, ki te iwi i tënei ao hurihuri. An in-depth study of the self within an array of Mäori medium and mainstream educational contexts, with a focus on a kaupapa Mäori theoretical analysis of whänau, hapü, iwi relationships, interactions, and learning within contemporary social, cultural and spiritual contexts.
268.331 Te Aro ā-Tū, ā-Rongo15 credits
He äta aro i ëtahi akoranga tawhito, akoranga hou a te Mäori hei tüäpapa i ngä tütioka ä-marau. Ka äta whakawhanakehia ki ngä marau me öna mätauranga, ka whätoro hoki i ngä ariä o tä te taiao ako Mäori kia ähei te whakahaere i ngä whakaakoranga tütioka ä-marau. An in-depth study of customary and contemporary Mäori practices using an interdisciplinary approach. Further development of subject and curriculum knowledge and the relevant pedagogy as applied to Mäori medium education in Aotearoa New Zealand is explored to facilitate inclusive interdisciplinary teaching.
268.340 Te Tino Uaratanga o Te Aho Matua - Ngā Hua o te Ako15 credits
Ko te tuituitanga o te katoa o ngā whāinga o Te Aho Matua e tohua ana ki Te Tino Uaratanga. Ka whakatupuhia ngā pūkenga o ngā tauira ki te āta aromatawai, arotake, anromātairua, arohaehae, aro ā-mihi i te taiao ako, i ngā tamariki anō hoki. The culmination of all the objectives of Te Aho Matua are outlined in Te Tino Uaratanga. Students' skills will be developed to critically assess, evaluate, moderate, critique and appraise the learning environment and learners. An in-depth study of the self within an array of Māori medium and mainstream educational contexts, with a focus on a kaupapa Māori theoretical analysis of whānau, hapū, iwi relationships, interactions, and learning within contemporary social, cultural and spiritual contexts.
268.341 Te Marautanga o Te Aho Matua o ngā Kura Kaupapa Māori III: ko te tuitui i ngā kaupapa hei marautanga15 credits
Kia tū motuhake te tauira e waihanga ana i te marautanga o te akomanga kei reira a ia e whakangungu ana. He āta aro i ētahi akoranga tawhito, akoranga hou a te Māori hei tūāpapa i ngā tūtioka ā-marau. Ka āta whakawhanakehia ki ngā marau me ōna mātauranga, ka whātoro hoki i ngā ariā o tā te taiao mō Te Aho Matua. Independently create and implement the curriculum within the classroom the student is based for practicum. An in-depth study of customary and contemporary Māori practices using an interdisciplinary approach. Further development of subject and curriculum knowledge and the relevant pedagogy as applied to the Te Aho Matua environment.
268.417 Te Kawa o Te Kura IV30 credits
He whai wähi ki te rönaki me te rangahau ä akomanga i ngä whakaakoranga i roto i te taiao Mäori, ka whakamahere, ka whakahaere, ka pürongo i tëtahi kaupapa rangahau o öna tirohanga ä-röpü. An individual, research-informed supervised classroom enquiry, in a Mäori Medium setting, where students plan, undertake and report on an investigation with a group of children.
268.421 Te Aka15 credits
Ka äta arohaehae i ngä ariä, i ngä rangahau, i ngä tikanga ako o te pänui e aro nui ana ki te hanganga me te kawenga o te pänui mö ngä momo katoa. A critical analysis of theories, research and pedagogies of literacy with a particular focus on Mäori literacy programme design and implementation for all learners.
268.430 Te Kura Nui30 credits
He rangahau motuhake tënei e aro nui ana ki ngä tikanga ako, tikanga whakaako o tä te Mäori ränei, o tä tëtahi iwi taketake ränei i roto i tëtahi taiao ako whai tautoko. An in-depth self selected study of Mäori or indigenous pedagogical theory and practice undertaken within a supervised field based inquiry.
268.431 Te Aro ā-Tahi15 credits
He tātari, he arotakenga whakaritenga ā akomanga, whakanaungatanga ngaiotanga ki tā te kura, ki tā te hāpori, ki tā ngā kaupapa here. An analysis and evaluation of a whole-class programme and professional relationships in the wider context of school, community and policy environments.

Contact us Mon - Fri 8:30am to 4:30pm 0800 MASSEY (+64 6 350 5701) TXT 5222 contact@massey.ac.nz Web chat Staff Alumni News Māori @ Massey