New information following the change in COVID-19 alert levels. massey.ac.nz/coronavirus

Legislative and Regulatory Framework

A Tiriti- Led University

ū ai a Te Kunenga ki Pūrehuroa kia aratakina e ngā mātāpono o Te Tiriti o Waitangi ki roto ki ngā kaupapa here me ngā mahi a te Whare wānanga, ā, ka ngākau kotahi te aro ki ngā painga ka puta. Ka whakatairanga ake i te whanaketanga o te Māori, ā, te tino whai wāhi puta noa me te tiaki i te reo Māori hei reo whai mana o te Whare wānanga, ka poipoi ngātahitia ngā tūmanako me te māramatanga ki te mātauranga ake me ngā kōrero tuku iho, ka aro ki te mana whenua o ia whenua kei a Te Kunenga, ka rapu kaupapa kia whaihua tahi ai me te Māori, ā, ka tautoko i ngā hōtaka whakaako, hōtaka rangahau e hāngai ana ki ō te Māori wawata me ōna tikanga.

Massey University is committed to being guided by the principles of Te Tiriti o Waitangi within the policies and practices of the University and to recognising the mutual benefits that follow. It will promote Māori development and full Māori participation across the University, maintain the Māori language as an official language of the University, foster mutual regard and understanding for academic knowledge and customary Māori knowledge, recognise and acknowledge the special status of tangata whenua in the mana whenua of each campus, seek opportunities for mutually beneficial partnerships with Māori, and facilitate teaching and research programmes consistent with Māori aspirations and processes.

Ngā Ture o te Whare Pāremata – Acts of Parliament

Me ū Te Kunenga ki Pūrehuroa, pērā i ngā Kura Mātauranga Tuatoru o Aotearoa, ki ngā kōrero o te Ture Mātauranga 1989 (tae atu ki ngā whakatika). Ka tautuhi tēnei Ture i te kaupapa ture me ngā mahi a te Kaunihera me ētahi atu kaupapa e pā ana ki ngā kura tuatoru.

Kua whakatūria Te Kunenga ki Pūrehuroa ki raro ki te Ture Massey University 1963 me te Wāhanga 162(1)(a) o te Ture Mātauranga 1989.

Massey University, like all tertiary education institutions in New Zealand, is subject to the provisions of the Education Act 1989 (including amendments). This Act specifies the constitution, functions and duties of the Council and other matters relating to tertiary institutions.

Massey University is constituted by the Massey University Act 1963 and Section 162(1)(a) of the Education Act 1989.

Policy Guide

The Massey University Policy Guide is the authorised and definitive catalogue of approved policies within Massey University. Policies articulate the principles, values, and statements of intent and compliance requirements of the University. All members of the University community are expected to comply with relevant policies, including: Academic, Campus Facilities, Contract Management, Finance, Health and Safety, Information Technology Services, International, People and Organisational Development, Research, Risk Management, and University Management. The policies of the University are published on the Massey website at: www.massey.ac.nz/massey/about-massey/policies-procedures/policies-procedures_home.cfm

Privacy at Massey University

Privacy of Personal Information

Massey University cares about privacy and we are committed to the protection of personal information. The University takes all reasonable steps to ensure that personal information we hold is protected against loss, and unauthorised access, release, use or modification.

Our Privacy Statements describe how we collect, use and share personal information and explains an individual's rights in relation to those activities. The Privacy Statements can be found at: massey.ac.nz/massey/privacy.cfm

If you wish to seek access to or request correction of your personal information, or inquire about the handling of personal information, you can email us at privacy.officer@massey.ac.nz or call 0800 MASSEY (0800 627 739).

Contact us Mon - Fri 8:30am to 4:30pm 0800 MASSEY (+64 6 350 5701) TXT 5222 contact@massey.ac.nz Web chat Staff Alumni News Māori @ Massey